انجمن ها

سوال بپرسید, جواب بگیرید و با
کاربران دیگر و مدرس در ارتباط باشید.

 • نمونه بحث انجمن

  نوشته شده توسط عضو ناشناس در 1400/05/20 در 11:11

  آثار هر مردی، چه ادبیات، چه موسیقی، یا تصویر، معماری یا هر چیز دیگری، همیشه پرتره ای از خودش است.

  عضو ناشناس پاسخ داد 2 سال، 9 ماه پیش 6 اعضا · 6 پاسخ ها
 • 6 پاسخ ها
 • عضو ناشناس

  کاربر حذف شده
  1400/05/20 در 11:11

  Motivation comes from working on things we care about.

 • عضو ناشناس

  کاربر حذف شده
  1400/05/20 در 11:11

  You are never too old to set another goal or to dream a new dream.

 • عضو ناشناس

  کاربر حذف شده
  1400/05/20 در 11:11

  Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

 • عضو ناشناس

  کاربر حذف شده
  1400/05/20 در 11:11

  Stay close to anything that makes you glad you are alive.

 • عضو ناشناس

  کاربر حذف شده
  1400/05/20 در 11:11

  It’s not what we have in life but who we have in our life that matters.

 • عضو ناشناس

  کاربر حذف شده
  1400/05/20 در 11:11

  You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.

برای پاسخ دادن وارد سایت شوید.