انجمن ها

سوال بپرسید, جواب بگیرید و با
کاربران دیگر و مدرس در ارتباط باشید.

  • کاربر حذف شده

    کاربر حذف شده
    1400/05/20 در 11:11

    You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.